2 stagiaires gestart

Onlangs zijn er 2 nieuwe stagiaires bij het Grenspark gestart, Ilse Snoeren en Fenne Geukens. Beiden zullen een aantal maanden stage lopen in uiteenlopende projecten. Ilse gaat het project bebording aanpakken en Fenne zal meewerken aan het onderzoek naar de gladde slang op de heide.

Ik ben Ilse Snoeren, derdejaars studente van HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Ik loop momenteel stage bij het Grenspark. Ik ben bezig met een project over de bebording. Hierbij wordt onderzocht hoe de bebording in het Grenspark geüniformeerd kan worden. Op dit moment staan er namelijk veel verschillende borden verspreid over het gebied. Het project wordt uitgevoerd volgens een schillensysteem bestaande uit welkomstborden, bewegwijzering, infopanelen en borden met toegangsregels. Per schil wordt gekeken op welke manier er het beste uniformering plaats kan vinden. Op dit moment is het overleg daarover in volle gang!

 

Mijn naam is Fenne Geukens en ik ben een derdejaars student aan de Thomas More hogeschool in Geel. Daar studeer ik Agro- en Biotechnologie met specialisatie Milieubeheer. In het kader van deze opleiding loop ik een stage bij het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Ik werk mee rond het onderzoek naar de gladde slang op de heide. Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de natuur en meer specifiek in slangen en andere reptielen. Toen de mogelijkheid zich voordeed om mijn stage en eindwerk rond de gladde slang bij het Grenspark te doen, heb ik dus niet getwijfeld om deze unieke kans te grijpen. Ik werk mee met het zenderonderzoek rond de gladde slang. Deze soort heeft een ruimtelijk gescheiden zomer- en winterhabitat. Het is de bedoeling dat ik probeer te achterhalen waar de dieren zich schuilhouden vlak voor ze in winterslaap gaan. Ook wordt er gezocht naar een verschil tussen deze twee habitats. Deze informatie is belangrijk voor het beheer van het Grenspark.