23/10/2014 Vergadering projectpartners en extern monitoring team

Op 23 oktober bracht An Bollen - extern monitoring team Astrale een bezoek aan het ganse projectteam van HELVEX.
Na het de presentatie van de gemeenschappelijke bepalingen, de voorstelling van het project en het overlopen van vragen werd er een terreinbezoek gebracht bij Natuurpunt. Dit najaar zullen de eerste werken in kader van bestrijding van Amerikaanse Vogelkers en het eerste duinherstel al van start gaan