3-Sterren Stiltegebied

De Kalmthoutse Heide mag zich vanaf 29 oktober 2016 officieel "Stiltegebied" noemen en is daarmee het zevende stiltegebied in Vlaanderen geworden.
Drie daarvan liggen in de provincie Antwerpen. De Kalmthoutse Heide is bovendien een grensoverschrijdend stiltegebied.

Van maart 2015 tot januari 2016 werden er door de Provincie Antwerpen geluidsmetingen gedaan op zestien verschillende plaatsen in de heide. De metingen werden uitgevoerd in alle seizoenen, zowel overdag, 's nachts als in het weekend. Er werd tijdens de metingen rekening gehouden met de geluiden die eigen zijn aan het gebied, zoals natuurgeluiden, geluiden van wandelaars en fietsers en tractoren. Gebiedsvreemde geluiden zijn er daarentegen niet of amper, waardoor het gebied een akoestisch aangename streek is in ons land.

De analyse toonde aan dat de heide op verschillende vlakken drie sterren scoort. De Kalmthoutse Heide mag zich dus een drie sterren Stiltegebied noemen.

Op zoek naar stilte, rust en ruimte
De moderne mens heeft een jachtige levensstijl. Momenten van onthaasting zijn zeldzaam, en daarom des te belangrijker voor onze gezondheid en welzijn. De kwaliteit van het leven hangt sterk af van parameters als stilte, rust en ruimte; naast de aanwezigheid van natuur en groen, schone lucht en water, een optimaal afvalbeheer, mogelijkheden tot trage mobiliteit en duurzame klimaatinspanningen.

Stille gebieden komen in Vlaanderen helaas steeds minder voor. De ruimte om rust en stilte te vinden wordt bedreigd door een zeer dicht wegennet, steeds intensiever luchtvaartverkeer, een minder gunstige ruimtelijke ordening (denk aan lintbebouwing), luidruchtige recreatie, een hoge graad van industrialisatie, enz.

De provincie Antwerpen vindt stilte, rust en ruimte belangrijk en wil die behouden en bewaken. Vanuit een bottum-up benadering selecteren ze gebieden die opportuun zijn om rond het thema te werken.  Als er voldoende draagvlak is, kan er overgegaan worden tot een akoestisch onderzoek door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne.  Dit kan leiden tot de afbakening van een stiltegebied.

Kom gerust eens luisteren, snuiven en proeven van de rust en kalmte die er heerst.

Voor meer info over de stiltegebieden in de Provincie Antwerpen: KLIK HIER