Aanduiden dunningen ANB

Aanduiden van dunningen door het Agentschap voor Natuur en Bos
 

In het Grenspark zijn door de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos deze winter in verschillende domeinen bomen gemerkt. In Nederland spreekt men van “blessen”. De domeinen waar deze winter “gehamerd” is zijn Ravenhof te Stabroek en Keutelheide te Berendrecht (zowel op de terreinen van het ANB als van Waterlink). In Ravenhof is +/- 11 ha aangeduid, voor Keutelheide gaat dit over +/- 36 ha.
 
Waarom bomen merken?
 
Het merken, schalmen of blessen is een voorbereiding van dunningen van verschillende bestanden, dat wil zeggen, dat er bomen uit het bos worden gehaald om de andere bomen meer ruimte te geven om door te kunnen groeien. Typische streekeigen loofboomsoorten als zomereik, beuk, berk en lijsterbes krijgen daardoor  de kans om uit te groeien, zodat op termijn een gemengd bos zal ontstaan.  Door de kappingen verdwijnt het bos dus niet, integendeel, het zal er juist gevarieerder door worden.
Beheerplan
Deze kappingen zijn opgenomen in een goedgekeurd bosbeheerplan. Eén van de doelstellingen hierin is, om de toename van het aandeel inheemse gemengde bestanden op gang te brengen door dunningen. Hiermee zal ook een spontane bosverjonging de bossen nog aantrekkelijker maken.

Houtverkoop
 
De gemerkte bomen worden opgemeten waardoor de totale hoeveelheid hout geraamd kan worden. Het hout wordt vervolgens in het najaar op een openbare verkoop aangeboden aan erkende houtkopers en –exploitanten. De koper wordt verantwoordelijk voor de kapping van de bomen en de afvoer naar de houtfabriek voor verdere verwerking. Ten vroegste vanaf volgende winter zullen de gemerkte bomen gekapt worden.
 
Informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u bellen naar de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos, via het centrale  telnr. 03/224.62.62.

Tekst: J. Otten - Agentschap voor Natuur & Bos