Aanleg watertransportleiding naar Groote Meer

Najaar 2016 wordt er een ondergrondse waterleiding  aangelegd vanaf de beek ‘De Oude Moervaart’ nabij het terrein van Pidpa in Essen naar het ven ‘De Groote Meer’ in Woensdrecht.
Evides Waterbedrijf – drinkwaterleverancier in Zuidwest-Nederland – voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met Vlaamse en Nederlandse partners ten behoeve van een betere waterhuishouding in de grensstreek. De leiding is onderdeel van een set samenhangende maatregelen (afgestemd in een convenant met negen partijen medio 2014) die inzet op structureel natuurherstel.


Het artikel dat hierover in Gazet van Antwerpen verscheen op 24/3/2016, kan u hier onderaan lezen.

Meer informatie is te vinden op www.evides.nl/werkzaamheden.


Leidingtracé