Infoavond: Groen netwerk voor onze dieren en tips voor een diervriendelijke inrichting van je tuin

Datum: 
woensdag 11 mei 2016 - 19:00
Startplaats: 
De Vroente; Putsesteenweg 129; 2920 Kalmthout

Natuurgebieden en bossen worden best met elkaar verbonden via hagen, bomenrijen, bloemrijke bermen,… waardoor dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen in het landschap. Er zijn echter heel veel wegen in Vlaanderen, die het voor dieren moeilijk maken en die veel slachtoffers eisen. Om een veilige oversteek over wegen en waterlopen mogelijk te maken, worden allerlei technische ingrepen toegepast. Het meest gekende voorbeeld hiervan is het ecoduct. Er bestaan ook kleinere maatregelen zoals paddentunnels of eekhoornbruggen. Tijdens deze infoavond schetst Luc Janssens van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie het belang van een groen netwerk en het belang van ontsnippering van het landschap. Aansluitend krijgt u een rondleiding in de tentoonstelling 'Een Beestige Boel. Dieren onderweg'. U krijgt er ook tips voor een diervriendelijke inrichting van je tuin. Tuinen kunnen immers voor extra verbindingen en leefgebieden zorgen en zo deel uitmaken van het groene netwerk. Nectarplanten voor vlinders, bessen voor vogels, een bijenhotel, vleermuisnestkast of egelschuilplaats kan je eenvoudig integreren in je tuin.
 

Schrijf u hier in, bij voorkeur vóór 2 mei.

Organisatie: 
De Vroente
Kosten: 
Gratis
Opmerkingen: 
Inschrijven vóór 2 mei.
Type activiteit: