Informatie avond HELVEX-LIFE project - 12 mei 2015

Datum: 
dinsdag 12 mei 2015 - 19:30
Startplaats: 
De Vroente - Putsesteenweg 129 - 2920 Kalmthout
De informatie-avond over het HELVEX LIFE project van 12 mei jl. was een succes. 46 personen, vooral omwonenden van het projectgebied kwamen luisteren naar de uitleg over de geplande werkzaamheden. Soms werden er kritische vragen gesteld en gediscussieerd maar er werd ook geïnteresseerd geluisterd waarom en hoe de werken zullen uitgevoerd worden.

Op 25 juni staat er nog een gebiedswandeling door de Nolse Duinen gepland. Allen welkom!Met het Europese LIFE project HELVEX slaan het Grenspark en partners aan beide landsgrenzen (Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurmonumenten) de handen in elkaar om de natuurwaarden te vergroten. Er zal vooral ingezet worden op grootschalig herstel van landduinen in De Nolse Duinen. Ook het herstel van vennen (Stappersven, Groote en Kleine Meer) en droge en natte heide rondom Mont Noir staan centraal. Het maken van een natte verbinding tussen de Steertse Heide in Vlaanderen en de Groote Meer in Nederland zal ervoor moeten zorgen dat soorten zich weer over de grens heen kunnen verplaatsen.Hierdoor wordt het leefgebied uitgebreid van Europees bedreigde soorten zoals de nachtzwaluw, heivlinder en gladde slang.
 
In de Nolse duinen, in 2009 aangekocht door Natuurpunt, gaat het landschap de komende jaren een facelift krijgen. De vele duinen die momenteel onder een deken van dennen zitten, zullen in verschillende fasen terug open gemaakt worden met behoud van vele bosjes en karakterbomen. Hierdoor worden de duinen terug zichtbaar van op de Verbindingsstraat en zal het weidse landschap van de Kalmthoutse heide nog mooier worden.
 
Om meer uitleg te geven over de werken en vragen te beantwoorden, organiseert het Grenspark in samenwerking met Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurmonumenten een informatieavond en een gebiedswandeling voor alle geïnteresseerden. Op deze manier kun je van op de eerste rij getuige zijn van dit boeiend gebeuren.

Wilt u meer weten over het LIFE-project?

Graag nodigen we u uit op de informatie-avond, georganiseerd door het Grenspark in samenwerking met de partners op dinsdag 12 mei 2015 in Kalmthout.

Locatie: De Vroente – Putsesteenweg 129 – B-2920 Kalmthout
Aanvang : 19.30 uur
Programma: Na een inleiding over het project en uitleg over de verschillende ingrepen die zullen gebeuren, staan de medewerkers van de natuurorganisaties u graag te woord als u nog vragen hebt.

 

Organisatie: 
Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide en partners
Contact e-mailadres: 
info@grensparkzk.be
Kosten: 
Gratis
Type activiteit: