Met IVN naar De Nol en de Nolse Duinen.

Datum: 
zondag 26 augustus 2018 - 10:00
Startplaats: 
Parking Noord aan de Verbindingsstraat in de gemeente Kalmthout

Zoals overal in het huidige België en Nederland is er in onze omgeving ook volop turf gewonnen.
Dat begon al in de 13e eeuw. Vaak waren het kloosters, zoals die van Huijbergen en Tongerlo, die dit organiseerden.
 
Om veen te kunnen winnen moesten afwateringssloten worden gegraven. Deze sloten (of riolen) waren niet geschikt om te bevaren. De sloten zijn nu nog in het gebied aanwezig.
Pas later zijn er turfvaarten gegraven, zodat de turf snel naar de havens van Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch kon worden verscheept.
 
De turfwinning in De Nol begon waarschijnlijk rond 1463 en duurde tot 1710. Het gebied van de Nol tot aan de huidige Kalmthoutse Steenweg was daarna één grote watervlakte.
 
Tot op heden wordt van de sloten en moervaarten dankbaar gebruik gemaakt om het gebied te ontwateren. Ontwateren was en is nodig voor land- en bosbouw. Maar voor de natuur is het erg interessant dat het water in het gebied blijft. Ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen.
 
De Nolse Duinen liggen ten westen en zuiden van het vennengebied. Prachtige stuifduinen, die in de loop der tijd begroeid raakten met mossen en vliegdennen. Nu is het gebied sinds enkele jaren in het bezit van Natuurpunt, de Belgische evenknie van Natuurmonumenten. Natuurpunt brengt het gebied in de staat van na de turfwinning terug: natte heide, vennen en stuifduinen. Dit in kader van het veel méér omvattende Helvex-Life-project. Er moest een flink aantal bomen wijken. De biodiversiteit vaart er wél bij.
 
Op zondag 26 augustus om 10.00 uur gaat een excursie vanaf Parking Noord aan de Verbindingsstraat in de gemeente Kalmthout naar de Nol. We gaan bekijken waar al het water vandaan komt en waar het heen gaat. De flora en fauna van het gebied komen uiteraard ook aan de orde.
 
Stevige wandelschoenen zijn aan te bevelen en een verrekijker verhoogt de natuurbeleving.
 

Organisatie: 
IVN
Type activiteit: