Op excursie met de boswachter op de Staartse Heide

Datum: 
zaterdag 4 februari 2017 - 14:00
Startplaats: 
Putsebaan in Huijbergen, even voorbij camping Staartse Duinen.

Op zaterdag 4 februari geeft de boswachter van Staatsbosbeheer een excursie op de Staartse Heide (Staartse Duinen) in Huijbergen. De excursie vindt plaats in het deel van het bos nabij camping en caravanpark Staartse Duinen.

Aanleiding voor de excursie zijn de geplande boswerkzaamheden in het gebied, die vanaf eind februari uitgevoerd zullen worden. We geven een toelichting op de plannen en beantwoorden vragen van omwonenden en gebruikers van het bos.

In het bos op de Staartse Heide worden open plekken (verjongingsvakken) gemaakt, waar enkele bomen blijven staan. Deze volwassen bomen zorgen voor zaad waar jonge bomen uit kunnen kiemen. Het bos verjongt zich op deze manier. Wat nu bos is, blijft in de toekomst dus ook bos. De gaten worden gemaakt op zorgvuldig gekozen plaatsen.

De Staartse Heide maakt deel uit van het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Dit gebied heeft een Natura2000- status. Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De nachtzwaluw en boomleeuwerik, twee belangrijke vogelsoorten binnen Natura2000-gebieden, profiteren van de open plekken. Hun leefgebied bestaat uit kapvlaktes, bosranden en jong (naald)bos. De open plekken die gemaakt worden, zorgen dus voor geschikt leefgebied van deze twee belangrijke vogels in het Natura2000-gebied.

De bossen op de Staartse Heide zijn ‘multifunctioneel’. Dat wil zeggen dat het bos belangrijk is voor natuur, recreatie en houtproductie. Het uitvoeren van de maatregelen zorgt voor jong bos. Als die bomen volgroeid zijn, kunnen ook de generaties na ons hout gebruiken uit Nederlandse bossen. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor beheer van de terreinen.

Wilt u meer weten over bosbeheer in het algemeen of specifiek op de Staartse Heide, kom dan naar de excursie op zaterdag 4 februari. Start om 14:00 uur, duur ca. 2 uur. Verzamelen aan de Putsebaan in Huijbergen, even voorbij camping Staartse Duinen.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: n.talens@staatsbosbeheer.nl

Organisatie: 
Staatsbosbeheer
Contact e-mailadres: 
n.talens@staatsbosbeheer.nl
Type activiteit: