Tentoonstelling: 'Een beestige boel. Dieren onderweg' - tot 15/05/2016

Datum: 
zaterdag 6 februari 2016 - 11:52
Startplaats: 
De Vroente; Putsesteenweg 129; 2920 Kalmthout

In de strip ‘De Beestige Brug’ ondervinden Suske en Wiske aan den lijve hoe het is om een dier te zijn in Vlaanderen. Door de vele wegen zitten dieren vaak gevangen op een groen eilandje, en kunnen ze zich niet meer makkelijk en veilig verplaatsen tussen de leefgebieden.

De educatoren van De Vroente en van het Bezoekerscentrum De Nachtegaal namen de educatieve pagina’s van ‘De Beestige Brug’ onder de loep. Ze ontwikkelden op basis hiervan de tentoonstelling ‘Een Beestige Boel. Dieren onderweg.’. Deze tentoonstelling toont op een speelse manier wat een ecoduct is, waarom padden tunnels nodig hebben, hoe een eekhoornbrug werkt en waarom vissen soms de trap nemen. Je ontdekt er hoe ook jouw tuin een paradijs voor dieren is en onderdeel kan zijn van een groen netwerk.

VERSNIPPERING en ONTSNIPPERING
Mensen bouwen steden en dorpen, wegen en fabrieken en bewerken het land. Daardoor geraakt de natuur hoe langer hoe meer versnipperd. Dieren en planten zitten gevangen op eilandjes en kunnen zich niet meer gemakkelijk en veilig verplaatsen. Verschillende overheden en organisaties spannen zich daarom in om die groene snippers terug met elkaar te verbinden.

We kunnen versnipperde leefgebieden van dieren bijvoorbeeld opnieuw verbinden met een ecoduct; een groene brug voor dieren. Ook andere maatregelen zoals ecotunnels, ecokokers, ecoduikers, amfibieëntunnels en gecombineerde maatregelen geven dieren een veilige oversteekplaats. Ecorasters die je geregeld langs de weg ziet, maken eveneens deel uit van de ontsnipperingsmaatregelen. Zij leiden de dieren naar de verschillende oversteekplaatsen en ze zorgen ervoor dat dieren niet op de weg belanden.

Naast al deze structurele aanpassingen om veilig de weg over te geraken, zijn er ook talrijke aanpassingen aan waterlopen zoals vistrappen en plasbermen. Er kan bovendien ook ontsnipperd worden via kleine landschapselementen en wegbermen. Door middel van een aangepast ecologisch bermbeheer kunnen planten overleven en zich uitzaaien. Dieren kunnen via deze verbindingen ook de andere leefgebieden bereiken.

TIP: Wilt u meer weten over ‘versnippering en ontsnippering’? In het voorjaar organiseert De Vroente een infoavond waarbij Luc Janssens (Departement LNE, Vlaamse Overheid) het belang schetst van een groen netwerk en van de ontsnippering van ons landschap.

PRAKTISCH
Deze tentoonstelling kan u in De Vroente bezichtigen

  • van 6 februari tot en met 15 mei 2016 en
  • van 15 september tot en met 24 december 2016

Plaats: De Vroente; Putsesteenweg 129; 2920 Kalmthout
 

Organisatie: 
De Vroente
Kosten: 
Gratis toegang
Type activiteit: