Beleidsplan Beheer en Inrichting

In het Beleidsplan Beheer en Inrichting is de gemeenschappelijke visie van alle deelnemers aan het Grenspark vastgelegd. Het vormt de basis voor de projecten en de activiteiten van het Grenspark.
Het Beleidsplan beschrijft de gebiedskenmerken en de beleidsvisie en werkt die uit naar de volgende onderdelen: landschap, natuur, bos, waterhuishouding, recreatie en ontsluiting, voorlichting en educatie en faunabeheer.

Het Beleidsplan somt een groot aantal uitvoeringsgerichte projecten op die in de loop van de tijd uitgevoerd kunnen worden. Daarmee is al in 1999 een begin gemaakt. Toen zijn er diverse natuur-, water- en recreatieprojecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld het plaatsen van het veeraster, bewegwijzeren van wandelpaden, venherstel et cetera.

Het huidige volledige Beleidsplan (geldig tot 2014) is in te zien op de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten Kalmthout, Essen en Woensdrecht, het Natuureducatief Centrum De Vroente te Kalmthout en het Grensparkkantoor te Kalmthout.

Er is een nieuw beleidsplan in de maak voor de komende periode.