Betere spreiding van bezoekers

Op een aantal plekken in het Grenspark, vooral op de Kalmthoutse Heide, kan het in het weekend of op andere vrije dagen zeer druk zijn. Om kwetsbare natuur te beschermen tegen al te grote aantallen bezoekers, is het een grote wens om bezoekers beter te spreiden over het gebied. Dat kan allereerst door de andere drie toegangspoorten tot een aantrekkelijk alternatief te maken voor een bezoek aan het Grenspark, zodat niet iedereen automatisch naar de Vroente gaat. Bezoekers die altijd in de Kalmhtoutse Heide wandelen, moeten zin krijgen om ook eens de bossen bij het Ravenhof of de omgeving van de Volksabdij te gaan verkennen.
 
Het verminderen van de druk door recreatie, kan ook door het Grenspark in zones te verdelen waar specifieke regels voor bezoekers gelden. In de meest kwetsbare gebieden, zoals in het kerngebied, mag er minder dan in andere delen. Het voorstel is dat in het hele Grenspark gewandeld mag worden op de opengestelde paden, ook in de kwetsbare gebieden, en dat in minder kwetsbare delen ook gefietst en geruiterd kan worden op aangegeven routes. Daarnaast worden er gebieden aangewezen waar meer mag, zoals ATB-en of mennen, omdat de natuur in die gebieden wel tegen een stootje kan.
Deze ‘recreatieve zonering’ zal moeten gaan gelden voor het hele Grenspark, en zal op een heldere en eenduidige manier worden aangegeven. Iedere bezoeker weet dan precies waar hij of zij aan toe is.