Bos van de toekomst

Staatsbosbeheer werkt aan het bos van de toekomst

Wie een bezoek brengt aan de Staartse Heide kan het bijna niet ontgaan: Er zijn open plekken gemaakt in het bos. Staatsbosbeheer is in november 2012 met dit werk begonnen en het is onlangs afgerond. In de vorige Wissels schreven we al over de redenen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden: ervoor zorgen dat generaties na ons ook hout kunnen blijven gebruiken uit Nederlandse bossen, door het bos nu te verjongen.
Bijkomend voordeel is dat de nachtzwaluw en boomleeuwerik hier ook van profiteren. De werkzaamheden passen in het beleidsplan van het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide.

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd?

Na het kappen van de bomen en het afvoeren van de stammen, zijn de achtergebleven takken en boomstronken verpulverd met een bosfrees. Wat dan achterblijft zijn houtsnippers op een open vlakte, die er “aangeharkt” uitziet. Daarna zijn voren getrokken met een bosploeg. De minerale bodem, waar zaden het beste op kiemen, komt bloot te liggen. Zo vergroten we de kans op groei van jonge bomen en dus op nieuw bos voor de toekomst. De boomstammen zijn allemaal naar de houtfabriek gebracht. Het hout wordt bijvoorbeeld gebruikt als brandhout of om balken van te zagen.

Nachtzwaluw en boomleeuwerik
Deze twee belangrijke vogelsoorten op de Brabantse Wal en in het Grenspark, zullen waarschijnlijk profiteren van de open plekken en de groei van het jonge bos. Om dat te onderzoeken, worden regelmatig vogeltellingen gehouden. Zo brengt het Grenspark, met behulp van vrijwilligers, in kaart waar nachtzwaluwen en boomleeuweriken gezien of gehoord worden en waar broedgevallen zijn. De resultaten van eerdere vergelijkbare situaties zijn goed, dus we hebben hoop op een uitbreiding van de aantallen nachtzwaluw en boomleeuwerik!

De beleving van het bos
Wandelaars die route Vos volgen, en ruiters die het ruiterpad langs de Putsebaan gebruiken, zullen de open plekken optimaal ervaren. Het bosbezoek wordt afwisselender dan voorheen. Soms is het prettig om wat verder weg te kunnen kijken. En had u in de gaten dat er zoveel hoogteverschillen zijn in het bos? Die zijn nu heel mooi te zien! Als de jonge bomen beginnen te kiemen, kleuren de vlaktes langzaam groen, wat ieder bezoek steeds weer anders zal maken. En wie weet hoort of ziet u aan de bosrand wel een nachtzwaluw of boomleeuwerik!
We zijn tevreden over het verloop van de werkzaamheden. Nu is het aan de natuur om jonge bomen te laten kiemen en het bos voor de toekomst in stand te houden!


Meer informatie? Neem contact op met Staatsbosbeheer, Dianne Renders, boswachter. Telefoonnummer 0031-6-12762711 of d.renders@staatsbosbeheer.nl

Tekst : D. Renders - Staatsbosbeheer