Boswerkzaamheden Moretusbos

Staatsbosbeheer gaat op korte termijn boswerkzaamheden uitvoeren In het Moretusbos. Het bos wordt van te voren zorgvuldig door de boswachters van Staatsbosbeheer geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.
De werkzaamheden bestaan uit het dunnen van diverse bosvakken, daarnaast zijn er verschillende delen in het bos die zijn aangemerkt als bosvakken waar verjongd gaat worden.
Het dunnen van bospercelen wordt gedaan zodat de goede en gezonde bomen de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen en ook gezond blijven.
Met verjongen heeft Staatsbosbeheer als bedoeling dat alle bomen in een perceel worden gekapt en afgevoerd. Enkele zaadbomen zullen echter blijven staan, deze dragen zorg voor de uiteindelijke verjonging en zal er een nieuw bos ontstaan. Dus bos blijft bos!


BLAUW = Dunnen
ROOD = Verjongen

Heeft u nog vragen over deze werkzaamheden, neemt u dan contact op met
Boswachter Tim Hogenbosch
Tel: (0031)6– 53 24 96 07 of
Mail: t.hogenbosch@staatsbosbeheer.nl