Boswerkzaamheden Stoppelbergen - Staatsbosbeheer

Dit najaar voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit op verschillende plekken in de Stoppelbergen. Een deel van het werk is gericht op het verjongen van bos. Tegelijkertijd zorgt dat voor meer geschikt leefgebied voor o.a. nachtzwaluw en boomleeuwerik (zie foto).

 
In het bos worden grote open plekken gemaakt, waar enkele bomen blijven staan. Deze volwassen bomen (voornamelijk grove dennen en eiken) zorgen voor zaad waar jonge bomen uit kunnen groeien. Het bos verjongt zich op deze manier. Wat nu bos is, blijft in de toekomst dus ook bos. De open plekken worden gemaakt op zorgvuldig gekozen plaatsen.
 
Onder andere de nachtzwaluw en boomleeuwerik, twee belangrijke vogelsoorten in het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide, profiteren van de nieuwe open plekken. Hun leefgebied bestaat uit kapvlaktes, bosranden en jong (naald)bos. De open plekken die gemaakt worden, zorgen dus voor meer geschikt leefgebied voor onder andere deze twee belangrijke vogels.
 
Het uitvoeren van deze maatregelen zorgt voor jong bos. Als de bomen volgroeid zijn, kunnen ook de generaties na ons hout gebruiken uit Nederlandse bossen.
 
De zwarte specht (zie foto) en wespendief zijn juist vogelsoorten die in oud bos leven, en minder gebaat zijn bij kapvlaktes. Ook deze twee vogelsoorten zijn belangrijk in het Grenspark en met name in de Stoppelbergen en het Moretusbos. Daarom zorgt Staatsbosbeheer dat een deel van het bos, dat nu al oud genoeg en geschikt is als leefgebied, niet verjongd wordt. Het huidige leefgebied van de zwarte specht en wespendief wordt dus niet kleiner.
 
In de Stoppelbergen worden dit najaar ook bosvakken ‘gedund’. Daar worden enkele bomen uit de vakken gekapt, om de overblijvende bomen meer ruimte te geven.
 
De opbrengst van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor het beheer van de natuurterreinen.

Wilt u meer weten over het bosbeheer in de Stoppelbergen?
Ga dan op zaterdag 5 oktober mee op excursie met de boswachter. De start is om 14:30 uur bij de voormalige werkschuur van Staatsbosbeheer: Zandvlietseweg 21 in Ossendrecht.  

Aanmelden voor de excursie is niet nodig.

Meer info: Staatsbosbeheer, Dianne Renders, boswachter.
Tel. 0031-6-12762711.