CANAPE-partners ontmoeten elkaar in Denemarken

Op 2 en 3 april 2019 ontmoetten de CANAPE-partners elkaar weer, ditmaal in de mooie omgeving van Lille Vildmose in Himmerland, Denemarken. In deze omgeving bevindt zich het grootste hoogveen van West-Europa. De focus lag op de koolstofmeting en paludicultuur.

De discussie over de koolstofmeting ging vooral over het zoeken naar de juiste balans tussen gebruiksgemak en nauwkeurigheid. In het bijzonder werd de kwestie van het nauwkeurig weergeven van de stikstofoxide-emissies besproken. Stikstofoxide komt niet vrij in grote hoeveelheden, maar is meer dan 200 keer schadelijker dan CO2. De partners waren het eens over de huidige methoden en de uiteindelijke voltooiing van de methodologie.

In het CANAPE-project wordt gekeken hoe de paludicultuur (moeraslandbouw) te beoefenen en promoten. Op het moment zijn er nog wel wat belemmeringen, in het bijzonder het gebrek aan bewustzijn en het vertrouwen in de producten. Ook het huidige gebrek aan subsidie ​​in vergelijking met andere landbouwproducten werd benadrukt als een groot probleem.

Na anderhalve dag vergaderen bezochten de partners verschillende belangrijke sites rond Lille Vildmose en werden ze gewezen op de moeilijkheden en methoden die werden gebruikt bij het beheer van het gebied. Zoals met veel van dergelijke gebieden, werd de waterhuishouding in belangrijke veengebieden besproken en werden ervaringen op dit vlak gedeeld.

De partners bezochten het grootste hoogveen van West-Europa waar er succesvol een kleischerm werd aangebracht. Nadien namen ze een kijkje naar een van de herstelgebieden van het project (kijk hier) en bespraken de uitdagingen en kansen van het project. Er werden tijdens het bezoek opbouwende discussies gevoerd over de methoden die op deze locatie werden toegepast. Op het terrein konden de partners de veenlagen ook goed bestuderen.

Veldbiologie - inzicht krijgen in de verschillende plantengemeenschappen die in de loop van de tijd zijn gegroeid door de veenlagen te onderzoeken.

Het is steeds goed om een bezoek te brengen aan een mooi natuurgebied om ons eraan te herinneren aan de waarde van zo’n gebied. In Lille Vildmose zagen we goed beheerde veengebieden en werden we verrast door twee overvliegende zeearenden.

Op het terrein zie je nog goed waar de turf werd ontgonnen omdat de randen waar de graafmachine heeft gewerkt een onnatuurlijke rechte lijn vormt. Het gebied is nu teruggegeven aan de natuur waar wilde dieren hun plaats teruggevonden hebben.

Meer over CANAPE op https://northsearegion.eu/canape/