De “geitenmelker” laat weer van zich horen

De nachtzwaluw werd vroeger ook wel “geitenmelker” genoemd, omdat men dacht dat de vogels ’s nachts bij schapen en geiten melk dronken. Vandaar dus de naam.

Intussen zijn alle nachtzwaluwen teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden in tropisch Afrika. En volgens de berichten, die we ontvangen van onze vrijwilligers, blijken de aantallen weer zeer hoog te liggen. Op de gekende plekken zijn ze bij het vallen van de avond veelvuldig te horen. Aangezien het grondbroeders zijn, zijn ze ook bijzonder kwetsbaar voor verstoring door recreanten die de paden verlaten, maar ook loslopende honden kunnen broedende vogels verstoren.

Wij vragen dan ook uw aandacht om tijdens het broedseizoen deze rust te garanderen.
 
Nachtzwaluw (Foto: J. Paulussen)