De hoofdvraag van het nieuwe beleidsplan

Hoe willen we dat het Grenspark zich de komende 15 jaar ontwikkelt?
Er liggen veel kansen om het Grenspark nog sterker en aantrekkelijker te maken. Er zijn ook knelpunten die om een oplossing vragen. Ook de nieuwe gebieden die in 2011 bij het Grenspark kwamen moeten nog goed aaneengesmeed worden met het kerngebied. Het beleidsplan zal voor deze zaken de richting aangeven.

 
De partners van het Grenspark hebben ook hun eigen beheerplannen. Het beleidsplan van het Grenspark richt zich op hoe alle partners binnen de grenzen van het Grenspark goed met elkaar samenwerken, en het werk op elkaar afstemmen zodat voor iedereen een meerwaarde ontstaat. Samenhang en afhankelijkheid zijn de kernwoorden.
Het nieuwe plan vervangt het beleidsplan van 1999, dat al weer vijftien jaar geleden werd gemaakt.