De inhoud van het Beleidsplan

In een eerdere editie van Wissels uit november 2013 kon u lezen wat de belangrijkste opgaven zijn waar het Grenspark op dit moment voor staat. Het Beleidsplan geeft aan hoe alle partners van het Grenspark die opgaven gezamenlijk gaan oppakken.

Maatregelen voor bescherming van de natuur
Allereerst gaat het om de bescherming van de natuurwaarden in het Grenspark. Hiervoor is het nodig om verder te werken aan het verbeteren van de waterhuishouding, en aan een betere spreiding van bezoekers over het gebied. Daarnaast is het belangrijk het aantal barrières voor dieren te verminderen. Op sommige plekken zal het noodzakelijk zijn het landschap om te vormen om  beschermde dier- en plantensoorten meer overlevingskansen te geven.  
 
Impuls voor de recreatie
Een belangrijke opgave is om het Grenspark nog aantrekkelijker te maken voor recreanten. Dit geldt met name voor de gebieden die in 2011 aan het Grenspark zijn toegevoegd (omgeving Ravenhof en Volksabdij). Dit kan door extra of aangepaste routes voor fietsers en ruiters en door betere voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bewegwijzering naar en in het Grenspark, of aan fietsverhuur. Ook de ontwikkeling van vier onthaalpoorten (Ravenhof, Vroente, Volksabdij en Hemelrijk) verdient aandacht. Deze poorten bieden stuk voor stuk kansen om bezoekers nog meer dan nu welkom te heten in het Grenspark en vooral ook om hen wegwijs te maken in het gebied. Elke poort krijgt een eigen sfeer en thema die passen bij de geschiedenis van die poort.