De toegangspoorten: elk een eigen thema en sfeer

De vier onthaalpoorten van het Grenspark (Ravenhof, Hemelrijk, Volksabdij en de Vroente) zijn bedoeld om bezoekers welkom te heten in het Grenspark en dienen als startplaats voor de recreatieve routes. Bezoekers kunnen er parkeren, informatie over het Grenspark krijgen, wat eten en drinken, een fiets huren, een elektrische fiets opladen ed.
Bedoeling is dat de poorten deze functies sterker dan nu gaan vervullen. Ze krijgen elk een eigen thema, die samen ook één geheel vormen: aarde, landschap, erfgoed en de mens.

De thema’s vormen samen de ontstaanskroniek van het gebied, het zijn als het ware de lagen waaruit het Grenspark is opgebouwd.

 
Elke poort kan het verhaal vertellen van één bijzonder aspect van het gebied. 
 
De verschillende accenten per poort, geven bezoekers aanleiding om juist die ene of die andere poort te willen bezoeken. De thema’s geven ook richting aan hoe een poort zich verder kan ontwikkelen tot de beste entree van een specifiek deel van het Grenspark. Elk thema sluit steeds goed aan bij het karakter van een specifieke poort en de plek in de wijdere omgeving:
 
Poort Volksabdij: thema ‘aarde’, vanwege de relatie met De Brabantse Wal, het uitzicht op en vanuit de polder, de nabijheid van de groeve Boudewijn, de nabijgelegen vennen en beeklopen, het heemkundemuseum en de historie van de abdij. Het thema laat zich mooi verbinden met onderwerpen als ‘aarde’, bezinning, wellness, gezondheid. Verdere ontwikkelingen van en rond de poort kunnen daarop aansluiten.
 
Poort De Vroente: thema ‘natuur’, vanwege de aanwezigheid van het Kennis- en vormingscentrum voor Natuur en Milieu met zijn blote voetenpad, het bijenteeltmuseum en de nabijheid van de Kalmthoutse Heide.                                                                                                                                                                        

Poort Ravenhof: thema ’erfgoed’, vanwege het kasteel Ravenhof, Moretusbos, theehuis Gloriëtte, de Geldberg, de Trapkes- of Huzarenberg, de Galgenberg, kasteeltuin en lanen/dreven van Moretusbos, grenspalen, stelling van Antwerpen, forten van Stabroek en van Ertbrand, anti-tankgracht. Dit thema is ook uitstekend te verbinden met  kunst en cultuur.  
 
Poort Hemelrijk: thema ’mens’, vanwege het omliggende agrarisch landschap en landgebruik, de aanwezigheid van het Karrenmuseum, turfvaarten Oude Moervaart en Wildertse beek, Moerven, de Nol, landgoed Vijverhoeve, zorgboerderij Rommeshoef en het St. Gerardusklooster met het college van het Eucharistisch Hart. Dit thema kan verbonden worden met de ontwikkeling van streekproducten en fietsroutes, herstel van het gebruik van trage wegen, kamperen bij de boer.
 

Uiteraard is deze indeling niet zwart-wit, maar richtinggevend. Het onderwerp natuur bijvoorbeeld zal bij elke poort een belangrijk aspect zijn.
Ook de samenhang tussen poorten verdient extra aandacht. Zo zou de Grensparkfietsroute zo moeten worden aangelegd dat iemand die de route fietst, alle toegangspoorten kan aandoen.