Duinherstel door plaggen

Langs de Verbindingsstraat is Natuurpunt Beheer de eerste fase van het duinherstel nu volop aan het afwerken. De bomen zijn gekapt, het takhout is verwijderd en momenteel wordt er volop werk gemaakt van het afplaggen van de bovenlaag om het ‘open zand’ weer zichtbaar te maken.
Het loont de moeite om eens een wandeling te maken rondom het Stappersven. Je staat versteld van de hoge duintoppen die zichtbaar zijn geworden na deze ingreep. Jarenlang zaten deze duinen verborgen onder het bos.
Zodra de plagwerken afgerond zijn, zal er ook nog een raster geplaatst worden om het nieuwe open gebied te laten begrazen. Dit zal nodig zijn om de spontane kieming van boomopslag tegen te gaan en om de heide meer kansen te geven. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal aan de andere zijde van de Verbindingsstraat het kleine dennenbestand ook nog verwijderen. Deze ingreep is hard nodig om de windwerking op het open duingebied te bevorderen. Als dit bos blijft staan, dan kan de wind zijn werk niet doen op de Nolse Duinen. Daarom heeft het Agentschap besloten om de beheerders van Natuurpunt hier een handje te helpen met dit bos te verwijderen. Zo zie je maar dat de samenwerking loont.
 
Sommigen bezoekers vragen zich af wat de bedoeling is van de dunne ‘staken’ met een gemarkeerde letter P die in het gebied zijn blijven staan. Natuurpunt heeft ervoor gekozen om voldoende dood (staand) hout te hebben in het gebied. Heel wat solitaire bijen en wespen profiteren hiervan. Zij boren namelijk kleine gaatjes in het dode staande hout om daar hun broedsel in onder te brengen. Deze dode bomen dienen dan ook een belangrijk doel. Ze zijn dus niet toevallig blijven staan. Er is bewust voor gekozen om voldoende dood hout te hebben in het gebied. Wel werd er op gewezen dat deze letter ‘P’ op de bomen zeer opvallend aanwezig is, wat bij bezoekers soms vragen oproept. Bij de uitvoering van de tweede fase zal hiermee rekening gehouden worden door de markering niet zo opvallend te plaatsen.