Een nieuwe horizon ..

Een plan voor de toekomst van het Grenspark kan niet zonder een perspectief: waar willen we in 2029 staan met het Grenspark?
Alle partijen zijn het erover eens dat het belangrijk is dat de unieke kwaliteiten van het Grenspark de bescherming moeten krijgen die ze verdienen, en dat ze waar mogelijk nog worden versterkt.
 

Het meest in het oog springen de rust, de uitgestrektheid en de grote variëteit aan landschappen die in het Grenspark te vinden zijn: de heidegronden, bossen, vennen, beeklopen en het poldergebied bieden een divers en aantrekkelijk geheel. Dat zorgt ook voor een grote diversiteit aan dier- en plantsoorten. Het Grenspark, en dat is een andere belangrijke kwaliteit, vormt een groene oase in een verstedelijkt gebied. Het is juist in deze stedelijke context belangrijk een plek van rust en groene ruimte te hebben.

Uniek aan het Grenspark is ook dat er twee landen samenwerken. Het doel van die samenwerking is weliswaar dat de grenzen waar nodig vervagen, maar het bijzondere van het ‘grensoverschrijdende karakter’ mag ook worden gekoesterd. Zeker door de  grenspositie is het gebied ook historisch en cultureel zeer interessant.