Eerste fase landduinherstel Nolse Duinen

Nieuws over het HELVEX LIFE - project 

Komende zomer start de eerste fase van het landduinherstel in de Nolse duinen in het kader van het HELVEX LIFE - project. Op het digitaal hoogtemodel kan men nog mooi de landduinen zien liggen die momenteel bedekt zijn met naaldhout. Door het omvormen van 18 ha naaldhout naar heide, en het plaggen van de duinpannen, kan een mooi gebied met stuifzand, heide, inheems bos en markante bomen hersteld worden.

Omdat de ondergroei gedomineerd wordt door Amerikaanse vogelkers moet deze soort eerst verwijderd worden. Daarna kunnen de naaldbomen gekapt en afgevoerd worden. Dit zal door een gespecialiseerde firma gedaan worden, omdat we het unieke profiel van de duinen met steile hellingen en veel afwisseling willen behouden. De duinpannen worden geplagd tot op het blonde stuifzand. Plaggen is een techniek waarbij de humusrijke toplaag wordt afgeschraapt en afgevoerd met een rupskraan.

Tot slot worden de landduinen afgerasterd, zodat het gebied kan begraasd worden door schapen. Die zullen een belangrijke rol vervullen in het gebied. Zij zullen vergrassing voorkomen en tevens zaailingen van Amerikaanse vogelkers aanpakken. In de zomers van 2016 en 2018 worden respectievelijk de tweede en derde fase uitgevoerd. Op deze manier zal er in het totaal 55 ha natuur hersteld worden.

De werken worden door aannemers uitgevoerd en dagdagelijks opgevolgd door een terreincoördinator van Natuurpunt. Hierbij zal er ook veel aandacht gaan naar de andere gebruikers van de Verbindingsstraat. Overlast zal tot een minimum beperkt worden.


Hoogtemodel Nolse Duinen                          Luchtfoto Nolse Duinen

Meer info: Natuurpunt - frederik.naedts@natuurpunt.be - + 32 478 26 79 91