Exoten bestrijden in de Nolse duinen

In de Nolse duinen langs de Verbindingsstraat in Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide start deze zomer een aannemer met het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers. Deze invasieve exoot, die ook wel bospest wordt genoemd, is in het verleden geïntroduceerd in onze bossen.
 
In Noord-Amerika, waar de soort van nature voorkomt, heeft de soort natuurlijke vijanden zoals schimmels en insecten. Maar in onze contreien krijgt de agressieve plant vrij baan. Van zaailing tot struik is Amerikaanse vogelkers zeer efficiënt in het wegdrukken van inheemse soorten zoals eik, berk en lijsterbes. Als een volwassen boom sterft of omwaait, dan komt er licht in het bos waardoor de exoot vlot doorgroeit in de boomlaag ten koste van inheems loofhout en den. Bovendien is zijn de bladeren giftig, waardoor zaailingen van andere inheemse boomsoorten niet kunnen kiemen.
 
Als we niet zouden ingrijpen, dan zouden onze bossen op lange termijn gedomineerd worden door de Amerikaanse vogelkers. Er werd wetenschappelijk aangetoond dat de ecologische waarde van inheemse soorten zoals zomereik vele malen hoger is dan die van Amerikaanse vogelkers.
 
Omdat inheemse soorten en de oppervlakte waardevolle natuur nog altijd achteruit gaan in hetGrenspark, kiest Natuurpunt voor een maximale biodiversiteit in de natuurgebieden. In de Nolse duinen kiezen we daarom voor een afwisseling van stuifzand, heide en bos. Dit mozaïek is zeer waardevol voor bedreigde soorten, zoals de heivlinder en de tapuit.
 
De eerste stap van het herstel is het verwijderen van alle Amerikaanse vogelkersen. Met minigravers zal de vogelkers uitgetrokken worden, nadien volgt ‘drukbegrazing’ met schapen. In de eerste fase van het duinherstel, die 2 jaar geleden is uitgevoerd, zijn we op deze manier de dominantie van Amerikaanse vogelkers aan het breken. De volgende fase is het verwijderen van de monotone naaldhoutaanplanten, met behoud van karakterbomen zoals zomereiken en structuurrijke dennen. Dit wordt gevolgd door het plaggen van de zones met stuifzand onder de strooisellaag. Het vrijgekomen hout wordt versnipperd en verbrand in een biomassacentrale om er lokaal elektriciteit mee op te wekken.
 
Door de werken herstelt Natuurpunt het leefgebied van bedreigde vogelsoorten van de heide, zoals nachtzwaluw en boomleeuwerik. Maar even belangrijk is het blootleggen van het historische duinlandschap dat decennialang onder een donker deken van naaldhout verscholen lag. In de eerste fase hebben we daarom het gebied opengesteld om iedereen te laten genieten van dit bijzonderelandschap. De werken kaderen in het Europees natuurherstelproject LIFE Helvex.
 
We willen ons alvast verontschuldigen voor tijdelijke ongemakken. Het gebruik van de Verbindingsstraat door de aannemers wordt tot een minimum beperkt. Zo mag er bijvoorbeeld geen hout geladen worden vanaf de weg. Ook willen we geduld vragen voor het spontane herstel van het gebied. De bodem zit vol met heidezaden die hun tijd nodig hebben om te groeien tot bloeiende heidestruiken. We nodigen iedereen alvast uit om een kijkje te komen nemen om te zien hoe de heide zich hier herstelt en het zand weer stuift.
 
Tekst: Natuurpunt - Frederik Naedts, frederik.naedts@natuurpunt.be, Mobiel: 0478/26.79.91

Excursie
Wilt u meer weten over de geplande werken in het gebied Mont Noir - Drielingvennen - Nolse Duinen?
Kom dan op zondag 27 augustus om 9u00 naar Parking Zuid aan de Verbindingsstraat te Kalmthout.
 
Datum : Zondag 27 augustus 2017 - Aanvang: 9.00 uur start wandeling
Einde voorzien rond 12 uur. De excursie is gratis.

Foto's: Marc Slootmaekers