Exotenbestrijding op kruissnelheid

Nieuws over het HELVEX LIFE - project 

Vanaf januari is Natuurpunt, in kader van het HELVEX LIFE - project, gestart met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in de Boterbergen. Dit is noodzakelijk, omdat de Amerikaanse vogelkers een uitheemse soort is die geen waarde heeft voor onze inheemse fauna en flora. Bovendien verspreidt de soort zich zeer snel in onze bossen waardoor de inheemse soorten zoals eik, berk en lijsterbes volledig weggeconcurreerd worden. Als er niet zou ingegrepen worden, dan zouden de Boterbergen op termijn bijna volledig uit Amerikaanse vogelkers bestaan. Dat is niet goed voor de natuur en het zou ook maar saai zijn voor de mensen die van het gebied willen komen genieten.

In grote delen van het Grenspark is de Amerikaanse vogelkers gedurende het afgelopen decennium  bestreden. Dankzij LIFE en de aankoop van de Boterbergen door Natuurpunt is nu dit fraaie gebied aan de beurt.
Nadat deze generatie Amerikaanse vogelkers verwijderd zal zijn, zullen de komende jaren de zaadjes die in de strooisellaag zitten nog massaal kiemen. Omdat deze nieuwe zaailingen pas na 3 à 4 jaar bessen maken, en omdat de zaailingen elkaar wegconcurreren, wordt er in 2018 een tweede bestrijdingsronde gedaan. Het merendeel van de zaden zal de eerste jaren kiemen, dus de zaadbank zal al snel grotendeels uitgeput zijn. Na het LIFE-project volgen de natuurarbeiders en vrijwilligers van Natuurpunt de eventuele noodzaak voor verdere bestrijding nauwgezet.

Start verwijderen Amerikaanse vogelkers tijdens een sneeuwrijke januaridag (Foto: Grenspark)

Meer info: Natuurpunt - frederik.naedts@natuurpunt.be -
+ 32 478 26 79 91