Fauna van het parkbos

Vos

De oude laanbomen zijn belangrijk voor vleermuizen, waarvan in dit bos meerdere soorten voorkomen, bv. rosse vleermuis, dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis.
Bij de vogels zijn boomklever, grote bonte specht, zomertortel, kauw, zwartkop, tuinfluiter, zanglijster, bosuil het vermelden waard.
Ook eekhoorn, ree, vos, egel, wezel en bunzing komen hier voor.