Grenspark–stageplaatsen zijn erg in trek

De ene stagiaire heeft zijn stage nog maar net afgerond bij het Grenspark of de volgende gaat alweer van start.
Zo vonden Kasper, student Toegepaste Biologie en Annabel, studente Stad en Streekontwikkeling een stageplaats bij de grensparkorganisatie.

Kasper Hijne – juni t/m augustus 2013:
Ik ben Kasper Hijne, ik studeer Toegepaste Biologie aan de CAH Almere en ik liep drie maanden stage bij het Grenspark, van juni tot eind augustus 2013. Omdat ik best ver weg woon, heb ik ervoor gekozen om gedurende 3 maanden mijn tentje op te slaan op een camping in de buurt. Een van mijn taken was het monitoren van de gladde slang. Tijdens mijn stage heb ik in totaal  4 vervellingen gevonden en 45 slangen waargenomen. Hiervan werden 24 wijfjes en 10 mannetjes gewogen, gemeten en gefotografeerd, bleek dat het hier om 20 nieuwe dieren ging en 14 hervangsten. Tijdens het zoeken genoot ik vooral van de schitterende omgeving en de rust in het gebied. Mijn andere taak binnen mijn stageopdracht was het in kaart brengen van de recreatieve routestructuren in de natuurbelevingszone van het Grenspark. Hiervoor verzamelde ik voor het Grenspark alle wandel- en fietsroutes van in en rondom het Grenspark en zette deze in de computer.

Annabel Otten – september t/m november 2013:
Mijn naam is Annabel Otten, ik studeer Stad en Streekontwikkeling aan de Hogere Agrarische School in 's- Hertogenbosch. Ik loop drie maanden stage bij het Grenspark vanaf september. Mijn hoofdtaak is het ontwikkelen van een marketing- en communicatieplan voor het Grenspark. Ik richt mij met mijn opdracht vooral op de voorlichting en educatiemogelijkheden. Het adviesrapport zal een nieuwe communicatiestrategie bevatten met enkele producten om deze strategie toe te passen. Naast dit rapport zal ik ook enkele andere kleine opdrachten krijgen, met als doel om mij breed te oriënteren met betrekking tot het werkveld. Tijdens mijn stage zit ik veelal achter de computer en zal ik enkele keren het prachtige gebied en zijn mogelijkheden onderzoeken.