Grenspark: goed zichtbaar en bereikbaar

De bekendheid en de zichtbaarheid van het Grenspark kunnen beter, daar is iedereen het over eens. In het beleidsplan worden daarvoor voorstellen gedaan. Een voorstel is te zorgen voor een betere bewegwijzering naar het Grenspark zowel vanaf de (snel)wegen, als op lokale wegen.
 
Bezoekers moeten meer dan nu zien dat ze in de buurt van het Grenspark zijn en daarbinnen vervolgens hun weg goed kunnen vinden. Voorstel is om op grotere afstand van het park met borden het Grenspark als geheel goed in het vizier te laten komen en aan te geven hoe men er komt. Eenmaal op het onderliggende wegennet, geven wegwijzers de  route aan naar de verschillende, dichtsbijzijnde poorten. Ook vanaf elke poort moet het duidelijk zijn voor bezoekers hoe zij bij de andere poorten kunnen geraken.
 
Aantrekkelijke uitstraling van alle poorten
Om het Grenspark meer zichtbaar en ook goed herkenbaar te maken, zullen alle vier de onthaalpoorten een herkenbare uitstraling krijgen. Bezoekers weten dat ze bij de hoofdentrees van het Grenspark zijn; ze herkennen het Grenspark aan informatieborden en andere elementen die in dezelfde stijl en sfeer zijn vormgegeven.
 
Bereikbaarheid 
Veel mensen komen met de auto naar het Grenspark. Het aantal parkeerplaatsen bij de poorten zal voldoende moeten zijn. Met name bij Ravenhof is er nog een parkeerknelpunt op te lossen.
Het Grenspark is ook goed per trein te bereiken, maar deze mogelijkheid wordt nog door te weinig bezoekers benut. De wens leeft om station Kalmthout-Heide en ook station Essen beter uit te rusten, en bij Grensparkbezoekers te promoten zodat ze het gebied ook prima per trein kunnen aandoen.   
  

Een betere verwijzing met borden op wegen rond het Grenspark zal de bezoekers helpen beter hun weg naar het Grenspark te vinden.