Grenspark toast

Grenspark toast op het nieuwe jaar en op 20 jaar grenzeloze samenwerking

Op 24 januari jl. vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Grenspark plaats. Medewerkers, bestuurders, beheerders en vrijwilligers dronken samen een glas op het 20-jarige bestaan van de Bijzondere Commissie van het Grenspark.
 

Twintig jaar geleden werd het grenspark 'De Zoom - Kalmthoutse Heide' op initiatief van de Benelux opgericht als eerste grensoverschrijdend natuurpark. Op 24 januari verwelkomde huidig voorzitter Cees van Liere, naast huidige grensparkcontacten, ook oud-bestuursleden op de receptie.
In de afgelopen 2 decennia heeft het Grenspark grote stappen gezet in het behoud van de kwetsbare natuur. De uitdaging voor de toekomst is vooral: het spreiden van de recreatiedruk en het zoeken naar nieuwe financiële middelen om deze grenzeloze samenwerking te kunnen behouden.

Tekst : M. Wyckmans - Grenspark