Grenspark Verdiensten: Nieuwe ideeën voor steun aan het Grenspark

Het Grenspark als samenwerkingsverband is een organisatie die projecten stimuleert en coördineert met als doel dat het Grenspark natuurgebied daar in zijn geheel beter van wordt. Dat samenwerkingsverband draait op volle toeren, maar is wel afhankelijk van subsidies en bijdragen vanuit projecten. Om het Grenspark nog beter zijn werk te kunnen laten doen, is men op zoek naar nieuwe ideeën, producten en projecten waar zowel lokale partijen als het Grenspark van kunnen profiteren. De insteek is om de maatschappelijke betrokkenheid bij het Grenspark te vergroten. Ook willen we ondernemers mogelijkheden bieden voor invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ontwikkeling van een groen imago.
Met dat uitgangspunt is een kleine projectgroep aan de slag gegaan. Als basis dient daarvoor een projectvoorstel dat is ingediend bij de provincie Noord Brabant en ook is gehonoreerd. En daaruit zal voortvloeien dat er de komende tijd steeds nieuwe voorstellen zullen worden gelanceerd. We willen u daarvan graag op de hoogte houden in deze nieuwe rubriek. De rubriek ‘Verdiensten’ vindt u als een vast onderdeel op onze website. De eerste voorstellen volgen hieronder.

1. Allereerst willen we verkennen welke ideeën er bij u, de gebruikers, ondernemers en andere betrokkenen leven over hoe het Grenspark nieuwe allianties kan opzetten. Vanuit deze allianties kunnen nieuwe financieringsstromen voortkomen. We willen het startschot van deze exercitie  afgeven tijdens de eerste Grenspark Partnerbijeenkomst. Nog voor het eind van het jaar zal deze bijeenkomst plaatsvinden. We zullen potentiële partners met goede ideeën over nieuwe verdiensten gaan benaderen. Bent u zo’n mogelijke partner meldt u zich dan vast aan!

2. Ten tweede willen we nog dit jaar een Grenspark Natuurkalender uitgeven. Uit de vele natuurfoto’s uit het gebied zal een inspirerende collage worden samengesteld. De kalender zal fraai vormgegeven worden en daarmee voor velen een mooie gelegenheid zijn om het gebied in huis te halen. Met de aankoop van de kalender ondersteunt men op zijn beurt het Grenspark.

3. Ten derde zullen de Grenspark Natuurburgers verkocht worden in een toenemend aantal restaurants en brasserieën. De Natuurburger is bereid met natuurlijk streekvlees van runderen die in en rondom het Grenspark grazen. Elke Natuurburger die verkocht wordt, levert het Grenspark een kleine bijdrage op. Een kleine proeve hiermee belooft reeds goede resultaten.

4. Ten vierde gaan we verkennen of we met enige regelmaat Grenspark Picknicks kunnen organiseren. Deze vinden dan plaats op unieke locaties, waar je normaal niet zo snel komt. Het worden bijzondere picknicks, maar aan de uitwerking daarvan wordt nog gewerkt. Dus daarover later meer.