Grensparkbestuur

Het Grenspark wordt bestuurd door een Bijzondere Commissie, waarin vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en overheden zitting hebben. Deze Commissie bepaalt het beleid van het Grenspark. De officiële naam is 'Bijzondere Commissie van Overleg en Advies' van de Benelux. Daarmee wordt al duidelijk, dat de Benelux een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van het Grenspark. En eigenlijk ligt dat ook wel voor de hand. Want voor een Internationaal Park is ook een internationale structuur nodig.
De Bijzondere Commissie komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar voor het bespreken van het beleid en het nemen van beslissingen. Zij wordt daarbij terzijde gestaan door een Stuurgroep. De Stuurgroep is te vergelijken met een dagelijks bestuur.

Ledenlijst Bijzondere Commissie "Grenspark Kalmthoutse Heide"