Heideherstel in de Abdijbossen

Het heidegebied bij Natuurpoort Volksabdij O.L.V. Ter Duinen wordt groter en vitaler door natuurherstelmaatregelen. Reeds vorig jaar is een gedeelte van het bos gekapt om het heideterrein te vergroten. Begin februari van dit jaar wordt de ingreep afgerond met het plaggen van deze kapvlakte en het verwijderen van grassen, bomen en struiken.
 
Het Abdijbos rondom Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen bestaat uit bos, heide en vennen. Het is een belangrijk leefgebied voor levendbarende hagedis en nachtzwaluw. Het gebied bestond vroeger voornamelijk uit heide. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is deze heide grotendeels beplant met bos en zijn er drie vennen gegraven. Om de biodiversiteit van het natuurgebied en de recreatieve waarde rondom de Abdij te vergroten, worden er tot begin maart enkele natuurherstelmaatregelen uitgevoerd.
In de winter van 2013 is een gedeelte van het bos gekapt. Op deze plekken wordt nu de strooisellaag verwijderd waardoor de arme, zandige bodem bloot komt te liggen. Hier zal zich heide ontwikkelen met open zandige plekken die een geschikt leefgebied vormen voor o.a. levendbarende hagedis, veldkrekel, heivlinder en hazelworm. De bomen en struiken die in de heide groeien worden weggehaald en er wordt een gedeelte van het pijpenstro gemaaid om meer ruimte voor heide te creëren.
 

Levendbarende hagedis

 
Naast het uitbreiden van het heidegebied worden er ook enkele werkzaamheden in de bossen en rondom de vijvers uitgevoerd. Zo worden er boom- en struiksoorten aangeplant om meer variatie in soorten en leeftijden in het bos te ontwikkelen en wordt rododendron rondom de vijvers verwijderd.
 
Tijdens deze werkzaamheden blijven de Volksabdij en restaurant De Blauwe Pauw toegankelijk voor bezoekers. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van Bosgroep Zuid-Nederland.     
 
Tekst : Bosgroep Zuid-Nederland