HELVEX - Duinherstel particulier

Hoe het allemaal begon?

Eind 2012 werd op de vergadering van de Bijzondere Commissie melding gemaakt van de indiening van een nieuw Life-project, genaamd HELVEX. Centraal hierin was het herstel van landduinen. Deze woorden waren nog niet koud of één van de particuliere eigenaren aan Nederlandse zijde vroeg of hij hier niet in kon meeliften. Als kind herinnerde hij zich het duin waar hij nu eigenaar van geworden is, als één grote open zandvlakte omgeven door struikheide. Intussen was het grootste deel van het duin helemaal begroeid geraakt met bomen. Het was zijn intentie om het duin in zijn vroegere glorie te herstellen.

Op zijn vraag werd het herstel van 1 ha landduin aan Nederlandse zijde dan ook meegenomen in het LIFE HELVEX-projectvoorstel. Na goedkeuring werden alle voorbereidingen getroffen en begin 2016 werd gestart met de uitvoering van de werken.  En het resultaat mag gezien worden. Met het vrijgekomen materiaal (takhout en humus) werd aan de bosrand een afscheiding gemaakt. De eigenaar verwelkomt graag wandelaars op zijn terrein, maar vraagt ook uitdrukkelijk aan MTB’ers en ruiters om dit gebied niet te betreden, zodat de natuur haar werk nu verder kan afmaken. We rekenen dan ook op ieders medewerking. Hoopgevend alvast is, dat er net na de afronding van de werken al een boomleeuwerik zat te zingen op de eik die in het terrein gespaard bleef.

Voor meer informatie over het Helvex-project kan u contact opnemen met i.ledegen@grensparkzk.be