Herintroductie Jeneverbes in het Grenspark

De jeneverbes (Juniperus Communis) kwam in het verre verleden algemeen voor in deze streek. De resterende populatie in het Grenspark bestond momenteel enkel uit een beperkt aantal individuen van het mannelijke geslacht. De nog aanwezige populaties in Vlaanderen dreigen op middellange termijn verder in aantal af te nemen. Op lange termijn is er kans dat deze soort volledig verdwijnt in Vlaanderen aangezien generatieve voortplanting in de vrije natuur nauwelijks nog plaatsvindt.

De school PITO uit Stabroek heeft een project uitgewerkt waarbij stekken werden genomen van jeneverbesplanten uit tuinen, die rechtstreeks afkomstig zijn van inheems of autochtoon plantmateriaal. Inmiddels zijn er zo’n 250 planten opgekweekt die een grootte hebben van 30 cm of hoger.

Op dinsdag 24 maart hielpen leerlingen van het PITO met het uitplanten van de jonge jeneverbesplanten in het kader van hun eindwerk. Als locatie werd de Keetheuvel en het wortelpad gekozen, op terrein van Natuurpunt.
Binnenkort wordt er ook gekeken of aan Nederlandse zijde een locatie mogelijk is voor herintroductie.

Meer info: Natuurpunt - rp.topokaarten@skynet.be