Het nieuw beleidsplan: waar staan we?

Op verzoek van het Grenspark gingen Communicatiebureau De Lynx en het ecologisch adviesbureau Buro Hemmen in april jl. aan de slag om het nieuwe beleidsplan op te stellen, samen met zo veel mogelijk partijen die bij het Grenspark betrokken zijn. Dat zijn niet alleen de ‘officiële’ partners, maar ook ondernemers, natuurgidsen, ruiterverenigingen, enz. Via gesprekken en bijeenkomsten in mei, juni en september hebben zij alle ideeën, visies, vragen, en suggesties die leven, verzameld.

 
Resultaten in een discussiedocument
Alle resultaten van de gesprekken en overleggen zijn samengebracht in een ‘discussiedocument’. Dat beschrijft in hoofdlijnen hoe de toekomstige koers van het Grenspark er uit zou kunnen zien. De Bijzondere Commissie besprak dit stuk op 21 november jl. Ze stelde vast dat het een verhaal is waar alle partijen zich in principe in kunnen vinden. De komende tijd zal er over een aantal punten nog verder overleg plaatsvinden. In deze nieuwsbrief leest u over de belangrijkste onderwerpen uit dit discussiedocument.