Hoe verder met het Grenspark

Het is al eerder in de Wissels aan de orde gekomen: de toekomst van het Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide. Op het moment van het voorbereiden van dit nummer kwam er duidelijkheid over de financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant voor het lopende jaar 2013.

Er is een korting van ca 15% op de reguliere middelen. In verband daarmee biedt de provincie de financiële mogelijkheid om een onderzoek te plegen naar mogelijke terugverdienmodellen. Op basis van dit onderzoek zal pas duidelijk worden hoe het het Grenspark, als organisatie, in de toekomst zal vergaan. Het natuurgebied blijft beheerd. Dit staat niet ter discussie. De diverse beheerders blijven hun werkzaamheden uitvoeren.
Omdat de regering de financiering van de Nationale Parken niet meer als rijkstaak ziet, laat zij het aan de provincies over of zij geld wil hiervoor willen uittrekken. Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn van mening, dat het Grenspark, net zoals de Nationale Parken de Biesbosch, De Loonse en Drunense Duinen en De Groote Peel, financieel zelfstandig moet zijn en dus niet meer functioneert met subsidies, zoals gedurende de voorbije 15 jaren. Zeker is wel, dat de natuur van het Grenspark goed beschermd blijft door de aanwijzing als Natura 2000-gebied, ongeacht of het nu een Nationaal Park is of niet.

Tekst: B. van Eeckhoutte - Grenspark