Hoog bezoek in het kader van de LIFE projecten

Op 20 juni jl. organiseerde de Directorate D van de Europese Commissie een “Away day” voor hun personeel. Met 76 personen zakten ze af vanuit Brussel en werden ze op De Vroente ontvangen. Daar kregen ze eerst een toelichting over het HELA-LIFE project dat liep van 2006 tot 2011 en vervolgens van het HELVEX-LIFE project dat nog lopende is.
Na deze introductie ging iedereen de bus op om in de voormiddag nog een wandeling te maken over de Ossendrechtse Heide om de resultaten van het HELA-LIFE project te bekijken. Tijdens deze excursie werden vele kritische vragen gesteld en beantwoord. 

Na een lunch in de Volksabdij, verplaatsen we ons met de bussen naar de Beheerschuur van Vereniging Natuurmonumenten. Daar stonden Martin Mos en Robert Stoop van Natuurmonumenten ons op te wachten. Er werd gewandeld langs de Kleine Meer, om vervolgens te stoppen bij de Groote Meer waar de bussen ons stonden op te wachten. We kregen uitzonderlijk toestemming van de eigenaar van het landgoed om een kijkje te komen nemen na de herstelmaatregelen en iedereen was onder de indruk van de Groote Meer. Temeer ook omdat er waarnemingen waren van broedende kleine plevieren, geoorde futen en dodaars. Bijkomend werden ook nog 2 grote zilverreigers opgemerkt.
Wij hopen dat we hen overtuigd hebben dat de Eurospese subsidie dat richting het Grenspark vloeit ook daadwerkelijk een meerwaarde creëert voor Natura2000 en het herstel van de aanwezige habitats waarvoor het gebied is aangewezen.


Teks: Ignace Ledegen - Grenspark

Foto's: Grenspark