Ingediende projecten

Het Grenspark diende onlangs 3 projecten in om extra subsidie te verkrijgen, o.a. bij Life, Interreg 2-Zeeën en Leader.

Het Grenspark blijft niet bij de pakken zitten en diende in mei 2013 een nieuw Life-project in bij Europa. In dit project, dat we HELVEX-project noemen zijn de terreinbeheerders ANB, Natuurpunt en de Vereniging Natuurmonumenten betrokken. In het project staan landduinherstel, heideherstel, vennenherstel (Groote en Kleine Meer) en exotenbestrijding centraal. Nu maar hopen dat dit project de selectie haalt!

Een tweede project werd samen met enkele binnenlandse en buitenlandse partners, waaronder  het Grevelingenschap, de Biesbosch, het RSPB (Royal Society for Protection of Birds), Kent down Area, de provincie West-Vlaanderen en VLM ingediend. In dit project zijn we als Grenspark dus partner en hopen we kennis op te doen rond het opwekken van energie door gebruik te maken van materialen die uit het terrein beheer vrijkomen. Te denken valt dan met name aan hout, plaggen, maaisel e.d.
Indien dit project goedgekeurd wordt, zal u hierover ongetwijfeld meer lezen in de nabije toekomst.

En dan is er nog een derde project, waarvoor Europese subsidie is aangevraagd.  Om de recreatieve zonering in en rond het natuurgebied vorm te geven, willen we in 2014 concreet aan de slag gaan met het op kaart tekenen van de gepaste routes voor wandelaars, fietsers, ruiters, menners….   Ook uniforme bebording met informatie én een goede bewegwijzering zijn nodig.  Het zou goed en mooi zijn, als we binnenkort over 1 uniform bordensysteem konden beschikken.  Besluitvorming over dit project vind plaats in het najaar.