Kinnie de Beule - monitoringteam Neemo op projectbezoek

Op 1 april kwam Kinnie de Beule, van het monitoringteam Neemo op projectbezoek.
s' Voormidags werd het project overlopen: stand van zaken, personeel, financiën, ....
Na de lunch werd samen met verschillende projectpartners een bezoek gebracht aan 3 projectlocaties. Eerst werd de open duin bij de particulier op Nederlandse zijde bezocht. Een stuk van 1 ha oude landduin werd volledig terug open gezet en werd in zijn vroegere glorie hersteld.
Daarna werd het stuk van Agentschap voor Natuur & Bos bezocht. Hier werd een ecologische verbindingszone tussen de Groote Meer en de Steertse Heide gecreëerd door een jong dennenbestand om te vormen naar droge heide op de hogere delen en naar natte heide op de laaggelegen delen.
Als laatste werd het landduinherstel bij Natuurpunt bezocht. In totaal werd 16,2 ha landduin hersteld in fase 1, waarvan ruim 4 ha open zand werd.
Ook aan de voet van de duinen, in het moeras van de Nol werden in de afgelopen winter bomen verwijderd op 1,2 ha.