Laatste fase heideherstel HELVEX LIFE project

Komende zomer start de laatste fase van het heideherstel in het kader van het HELVEX LIFE-project. De afgelopen jaren zijn er in drie fasen maar liefst 50 ha landduinen en heide hersteld. Dit heeft ervoor
gezorgd, dat de Nolse duinen in hun oude glorie hersteld zijn. Tussen het Stappersven en de Nol is er een halfopen corridor hersteld wat dan weer de natuurvariatie rondom het Wortelpaadje ten goede komt.
 
De laatste fase is gepland tussen Parking-Zuid en het Stappersven. Hier ligt een gebied van 15 ha met ingesloten heiderelicten en prachtige vliegdennen. De heiderelicten zijn door de vrijwilligers van Natuurpunt al voor een deel open gemaakt, wat voor de prachtige heideblauwtjes een duw in de rug gegeven heeft. Om de vergrassing met pijpenstrootje terug te dringen, gaan we ook nog kleinschalig plaggen. Onder de dikke strooisellaag liggen heidezaden ‘te wachten’ op licht en lucht om vervolgens te kunnen kiemen. Door dit terrein te plaggen zullen struikhei en dophei het landschap weer opnieuw een paarse en roze kleur geven in de zomer.
 
De beboste delen van het gebied bestaan vooral uit monotone dennenbossen die in de richting van het Stappersven afgewisseld worden door statige vliegdennen met brede kruinen. Om de heiderelicten uit te breiden en de vliegdennen terug ademruimte te geven, worden de weinig sierlijke rechte dennen gekapt en gaan we kleinschalig plaggen.
 
Hierdoor zal er een prachtig heidelandschap ontstaan met vliegdennen en zomereiken, met een mooi uitzicht op het Stappersven. Om ten volle te kunnen genieten van het landschap, wordt er een uitkijktoren geplaatst die gemakkelijk bereikbaar is vanaf de Verbindingsstraat en vanaf Parking-Zuid. Vanaf de toren krijgt u dan een mooi uitzicht op de Kalmthoutse Heide en zult u ook makkelijker watervogels kunnen waarnemen op het Stappersven.
 
Het vrijgekomen stamhout wordt gebruikt als grondstof voor spaanderplaten, en het takhout wordt versnipperd als brandstof om daarmee elektriciteit op te wekken. Het plagsel wordt dan weer gebruikt als bodemverbeteraar voor landbouwgronden, omdat het veel koolstof bevat. Vele akkers geven tegenwoordig minder opbrengst vanwege een koolstofgebrek.


rode vak: omvormen bos naar boomrijke heide
groene vak: zoekzone plaggen

Bovenstaande werken starten in augustus 2018 en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot in het late najaar van 2018 doorgaan. De enige uitweg van het gebied is de Verbindingsstraat. We vragen daarom steeds aan de aannemers om het ongemak voor de andere gebruikers tot een minimum te beperken. Voor deze laatste keer vragen we ook alvast uw begrip, en we willen ons alvast verexcuseren voor mogelijke ongemakken.
 
Meer info: Frederik Naedts, frederik.naedts@natuurpunt.be