Landschappen van Allure: 'Van A naar B'

De gemeente Woensdrecht heeft als penvoerder op 31 januari jl. een robuust project ingediend voor het zuidelijk deel van de Brabantse Wal, voor de tweede tender van Landschappen van Allure. De geschiedenis en het ontstaan van de Brabantse Wal zijn gebruikt als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Samen met dertien partners is hier vorm aan gegeven in het robuuste project 'Van A naar B'.

Landschappen van Allure
Landschappen van Allure is een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten in Het Groene Woud, De Maashorst en De Brabantse Wal. In totaal investeert de provincie €56 miljoen in projecten binnen deze drie landschappen. De Brabantse Wal heeft in eerste instantie drie projecten ingestuurd en hiervan is subsidie toegekend aan het project “de Zoom”. Nu voor de tweede keer projecten ingediend mochten worden, heeft de gemeente bij de provincie het project “van A naar B” ingediend. Voor dit project worden door de partners ruim €28 miljoen geïnvesteerd. Hiervan zal voor ca. € 11,8 miljoen een investeringsbijdrage aangevraagd worden bij de provincie.

Samenwerking
Voor het project “van A naar B” slaan de volgende organisaties de handen ineen: Gemeente Woensdrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Waterschap Brabantse Delta, Landgoed Groote Meer te Ossendrecht, Business Park Aviolanda, Koninklijke Luchtmacht, Hoeve Het Hooghuis, LSNED Leidingenstraat Nederland, Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, Villa Heidetuin en Landgoed Vijverhoeve.

Achtergrond van het project “van A naar B”
Bergen op Zoom en Antwerpen zijn in de late middeleeuwen de belangrijkste handelssteden van Brabant. Door een handelsovereenkomst tussen de twee steden in 1488 ontstaat er een permanente verbintenis tussen de twee steden, zowel over land als over water. Door de landverbinding komt de economie in het gebied tot bloei. Woeste gronden worden ontgonnen en er worden hoeves gerealiseerd. Kloosters worden gesticht en parkbossen worden aangelegd. In de Napoleontische tijd wordt de weg gepromoveerd tot deel van de “Route Impériale 65” (Die van Antwerpen via Bergen op Zoom naar Haarlem liep). Beplanting wordt aangebracht om marcherende soldaten en transporten van handelswaar te voorzien van schaduw. Rijke Vlamingen investeren vervolgens verder in het landschap met landgoederen.
Met het robuuste project “van A naar B” willen dertien partners op de Brabantse Wal opnieuw allure brengen aan de historische route op de Brabantse Wal. In de voetsporen van Napoleon, wordt met het opwaarderen van de route een nieuwe impuls gegeven aan het versterken van het landschap en als gevolg daarvan, aan de economie van het gebied.

Doelstelling
De doelstelling van het project “van A naar B” is om de Brabantse Wal herkenbaarder en toegankelijker te maken. Toegankelijkheid kan worden verbeterd door de landschappen onderling beter te verbinden en een sterke entree voor het gebied te maken. Belangrijk voor de herkenbaarheid is zowel de herkenbaarheid van de Brabantse Wal als geheel, als de contrasten tussen de afzonderlijke landschappen. Hierbij kan gedacht worden aan: een sterke eenduidige uitstraling van de route, op de meest opvallende plaatsen het hoogteverschil van de Wal zichtbaar maken en de oude landschapstypen duidelijker in beeld brengen (hoeves, kloosters, abdijen en moderne landgoederen). Om deze doelen te realiseren zijn er zeven deelprojecten opgesteld die in een periode van 2014 tot half 2017 gerealiseerd dienen te worden. 

Vervolg
Op 12 maart 2014 zal de provincie bekendmaken aan welke projecten subsidie toegekend zal worden. Wethouder van der Wijst: “Het college van Woensdrecht heeft vertrouwen in het project “van A naar B”. We hebben het advies van de beoordelingscommissie ter harte genomen en we kijken met dit verbeterde plan uit naar een positieve reactie vanuit de provincie”.
 
Grenspark
De groene natuurlijke inhoud, de locatie van de uitbreidingsgebieden Grenspark+ en de recreatieve zonering van het park, bieden kansen om te genieten van deze provinciale investering. Samen met de landgoederen, de gemeente Woensdrecht, de ondernemers en de natuurbeheerders. 
 
Tekst : Gemeente Woensdrecht