LIFE Helvex project: Boterbergen

Boterbergen
De Boterbergen is een groot boscomplex waar bijzondere soorten voorkomen, zoals blauwe bosbes en de zwarte specht. Op lange termijn zal Natuurpunt de monotone dennenbossen geleidelijk omvormen naar een gemengd bos wat de diversiteit en de variatie van het bos ten goede komt. Deze ontwikkeling wordt echter bedreigd door de uitheemse Amerikaanse vogelkers. Deze plant komt uit Noord-Amerika en is in het verleden aangeplant. De soort is bovendien invasief wat wil zeggen dat hij snel nieuwe plekken kan koloniseren waarbij inheemse soorten, zoals zomereik, weggeconcurreerd worden.

Om die reden heeft Natuurpunt in 2015 de Amerikaanse vogelkersen in de Boterbergen verwijderd. Hierdoor bereikt het licht veel meer de bodem wat goed is voor de blauwe bosbes, maar ook de kieming van de Amerikaanse vogelkers uit de zaadbank wordt hierdoor helaas gestimuleerd. Vele zaailingen zijn gekiemd en ondertussen is de kiemkracht van de zaadbank sterk afgenomen. Om te vermijden dat de zaailingen binnen enkele jaren zaden gaan produceren, en er dan een nieuwe zaadbank wordt aangemaakt, zullen in 2018 en 2019 alle Amerikaanse vogelkersen verwijderd worden.
De bestrijding van de plant bestaat uit het trekken van alle exemplaren. De uitgetrokken planten worden lokaal op hopen gelegd. Met deze actie wil Natuurpunt een grote inhaalslag doen in de Boterbergen. De komende jaren zal de ontwikkeling opgevolgd worden, en indien nodig wordt er kleinschalig ingegrepen.

Deze werken kaderen ook in het LIFE Helvex project. Tijdens en na de werken zal het gebied er even uitzien als een werf. We vragen geduld en vertrouwen om de natuur de tijd te geven zich te herstellen.
 
Tekst: Natuurpunt
Meer info: info@grensparkzk.be

Foto: zwarte specht (M. Slootmaekers)