LIFE Helvex project: Stappersven

Stappersven
Parking Zuid is voor veel bezoekers van de Kalmthoutse en het Stappersven de ideale startplaats. Vanaf hier kun je mooie wandelingen maken door de heide, langs het Stappersven en de bossen van de Boterbergen. Om nog meer te kunnen genieten van het prachtige Stappersven, gaat Natuurpunt in de winter van 2018-2019 een kijktoren plaatsen. Vanaf de toren kun je het Stappersven en de Kalmthoutse Heide overschouwen.

De toren wordt niet ver van Parking Zuid en de Verbindingsstraat geplaatst, zodat hij makkelijk bereikbaar is voor bezoekers. Bovendien is de ondergrond hier stabieler dan langs het natte Stappersven. Het gebied bestaat momenteel nog uit prachtige karakterdennen die weggedrukt worden door rechte dennen. Om deze dennen ademruimte te geven, en het landschap te openen, zullen de rechte dennen worden gekapt. Op de meest kansrijke locaties wordt er geplagd, zodat heide zich hier kan ontwikkelen.
Op deze manier ontstaat er een gevarieerd landschap met heide, bosjes en karakterdennen. Vanaf de toren wordt het makkelijker om dieren te observeren, zoals een zwarte specht, vele watervogels of een ree.

Het LIFE Helvex project is een natuurherstelproject dat gecoördineerd wordt door het Grenspark en wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie.

Tekst: Natuurpunt
Meer info: info@grensparkzk.be