LIFE Project HELVEX - 2014 - 2019

Met het Europese LIFE project HELVEX slaan het Grenspark en partners aan beide landsgrenzen (Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurmonumenten) de handen in elkaar om de natuurwaarden te vergroten. Er zal vooral ingezet worden op grootschalig herstel van landduinen in De Nolse Duinen. Maar ook herstel van vennen (Stappersven, Groote en Kleine Meer), droge en natte heide rondom Mont Noir staan centraal.  Het maken van een natte verbinding tussen de Steertse Heide in Vlaanderen en de Groote Meer in Nederland zal ervoor moeten zorgen dat soorten zich weer over de grens heen kunnen verplaatsen.

- Doelstellingen van het project
- Bedreigingen in het projectgebied
- Geplande acties
- Stand van zaken
- Projectnieuws

Projectpartners:

   

Project-co-financierders:

Het project wordt gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie.
De Nederlandse provincie Noord-Brabant is co-financierder in het project.

Natuurpunt krijgt financiële steun van de Coca-Cola Foundation.