In memoriam: Paul Wagtmans

Onlangs bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van onze oud-voorzitter Paul Wagtmans. Hij overleed op 16 augustus 2017 op 90-jarige leeftijd.
Paul was destijds zijn werkzame leven begonnen als werknemer bij Philips in Roosendaal en werkte zich in de loop der jaren op tot een krachtige en alom gewaardeerde politicus en bestuurder. Het bijzondere daarbij is, dat hij, ondanks zijn brede kennis op allerlei gebied, altijd zichzelf is gebleven. Paul was een mensenmens! Zijn kennis en kunde heeft hij aan velen ten dienste gesteld. Hij had altijd een luisterend oor en was, indien nodig, een raadgever bij problemen. Alle bovengenoemde kwaliteiten heeft hij ook meerdere jaren ten dienste gesteld aan het Grenspark.
In 1997 werd hij voorzitter van de Bijzondere Commissie die belast was met de voorbereidingen voor het instellen van het grensoverschrijdende Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide. Deze belangrijke rol heeft hij op uitstekende wijze vervuld tot het jaar 2001. Daarna droeg hij het voorzitterschap over aan Herman Suykerbuyk (o.a. voormalig burgemeester van Essen).
Ook na zijn vertrek als voorzitter bleef Paul Wagtmans geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het Grenspark en was dan ook vele jaren vaste gast op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Grenspark. Met respect en waardering zal Paul Wagtmans in onze gedachten voortleven.
 


Op bovenstaande foto (2011) ziet u de heer Wagtmans in het midden. Links van hem zijn opvolger Herman Suykerbuyk en rechts van hem de opvolger van de heer Suykerbuyk, de heer Cees van Liere.
 
Tekst: Paul Asselbergs