Monitoringsseizoen 2015 gaat van start!

Nu de winter weer achter de rug is, de lentezon schijnt en de vroegste vogels gearriveerd zijn, gaat ook het monitoringsseizoen weer van start. De komende maanden trekken de Grenspark-vrijwilligers er weer op uit om de waterstanden op te meten, vlinders langs vastgelegde routes te tellen, de bebording te controleren, slangen te individualiseren, … Kortom, de abiotiek, fauna en flora te inventariseren en bestuderen en de toestand van de paden te controleren. 
Grenspark-monitorders zijn te herkennen aan hun gele armband en hebben de toestemming om, in het kader van hun activiteit, de paden te verlaten. Kom je zo iemand tegen, probeer ze niet te verstoren (daar zijn ze, net als de natuur die ze bestuderen, gevoelig voor) maar vraag gerust om een kort woordje uitleg, zij zullen u graag even te woord staan over hun activiteit en het Grenspark.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de monitoring, neem dan contact op met het Grensparksecretariaat. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die kunnen helpen bij het monitoren.

Meer info: Grenspark - info@grensparkzk.be