Natuurpunt start tweede fase vogelkersbestrijding

Vanaf 1 juli 2016 is Natuurpunt gestart met de tweede fase van de vogelkersbestrijding in de Nolse Duinen..
Het gebied ‘Nolse Duinen’ dat jaren in privé-handen was, is sterk overwoekerd door Amerikaanse vogelkers. In de rest van het Grenspark hebben de beheerders deze sterk oprukkende exoot onder controle door een niet aflatende inzet, maar in ‘De Nolse Duinen’, sinds eind 2009 in bezit van Natuurpunt, is nog veel werk aan de winkel.
De eerste fase werd in 2015 verwijderd. Vanaf 1 juli 2016 wordt de tweede fase aangepakt. De Amerikaanse vogelkers zal verwijderd worden zodat inheemse soorten de vrijgekomen plaats kunnen innemen.

Achtergrondinfo:
De Amerikaanse vogelkers werd vanuit Amerika ingevoerd om als bodemverbeteraar dienst te doen. Wat men niet wist, was dat de soort te goed zou gedijen op de armere zandgrond. De soort bleek zo’n groeikracht te ontwikkelen, ook op de beschaduwde plaatsen, dat hij de inheemse struiksoorten zoals vuilboom (spork), lijsterbes en zelfs berk ging verdringen. Daar kwam nog bij dat de soort geen enkele vijand te duchten had op het Europese vasteland. De natuurlijke vijanden waren immers niet mee geïntroduceerd. Daardoor is verjonging van bosbeplanting of terugkeer naar een meer oorspronkelijke (loof)bossamenstelling niet meer mogelijk zonder de Amerikaanse vogelkers te bestrijden