Nazorg Amerikaanse vogelkers door vakantiewerkers


Gedurende heel de maand  juli van dit jaar zijn 8 vakantiewerkers de Amerikaanse vogelkers te lijf gegaan in het privédomein Putse Moer. Tijdens het Hela-Lifeproject in 2011 werd daar 20 ha vogelkers bestreden. Maar de nazorg, waarbij alle jonge kiemplanten  verwijderd worden, is des te belangrijker. Onder een verschroeiende hitte van soms wel 30°C hebben de werkers dit jaar toch weer een kleine 8 ha vrijgesteld van opslag. Je ziet nu al dat soorten als lijsterbes, spork, berk en inlandse eik stilaan beginnen op te komen.


Vóór                                                              Na

Daarna mochten ze bij Natuurpunt ook nog een oude gracht gaan opschonen, dit met als doel om het water dat van het Stappersven komt, beter te sturen om in de toekomst wateroverlast zoveel mogelijk te kunnen beperken. Na twee dagen hard werken was de klus geklaard.