Aanleg waterleiding voor meer biodiversiteit en herstel waterhuishouding in grensoverschrijdend natuurgebied

Datum: 
vrijdag 25 september 2015

Met de aanleg van een ondergrondse waterleiding verbetert de waterhuishouding van het Natura 2000-gebied ‘De Groote Meer’ bij de Kalmthoutse Heide-De Zoom. De leiding zal lopen van de beek ‘De Oude Moervaart’ nabij het terrein van Pidpa in Essen naar het ven ‘De Groote Meer’ in Woensdrecht. Voor dit leidingtracé is een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Hiertoe loopt in oktober en november het openbaar onderzoek bij de gemeente Kalmthout. Het onderzoek bij de gemeente Essen volgt ook binnenkort.

Evides Waterbedrijf – drinkwaterleverancier in Zuidwest-Nederland – voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met Vlaamse en Nederlandse partners ten behoeve van een betere waterhuishouding in de grensstreek. De leiding is onderdeel van een set samenhangende maatregelen (afgestemd in een convenant met negen partijen medio 2014) die inzet op structureel natuurherstel.

Leiding voor structureel natuurherstel
De aan te leggen leiding zal zuiver oppervlaktewater vervoeren uit het natuurgebied De Nol-Stappersven. In de winter is hier een wateroverschot, dat nu wegstroomt uit het natuurgebied via onder andere de Oude Moervaart. Het water gaat straks naar de Groote Meer, een ven op één kilometer van de Belgisch-Nederlandse grens waarvoor extra aandacht nodig is vanwege verdroging en teruglopende waterkwaliteit. Door het overschot van De Nol doorheen de nieuwe leiding te pompen, zal het waterpeil van de Groote Meer tegen elk voorjaar flink stijgen met goed water. Dit voorkomt het verder verdwijnen van het oeverkruid, een Europees beschermde plant die in de Groote Meer voorheen op grote schaal voorkwam. De natuur zal weer meer ruimte krijgen; de biodiversiteit neemt toe.

Uitvoering werkzaamheden met oog voor omgeving
Tijdens de aanleg van de leiding is niet te voorkomen dat omwonenden en wandelaars enige overlast zullen ervaren op landbouw- en boswegen in de omgeving van de Groenendriesstraat en de Achterstehoevestraat. Insteek is om de overlast tot een minimum te beperken. Zo plaatst Evides de leiding over aanzienlijke lengtes met ondergronds gestuurde boringen, waarbij de straat niet open hoeft. De werkzaamheden starten volgend jaar. Bereikbaarheid wordt te allen tijde gewaarborgd en omwonenden informeert Evides tijdig. Dankzij grondig vooronderzoek en afstemming met verschillende betrokkenen zal het waterbedrijf de werkzaamheden met oog voor de omgeving en op passende wijze uitvoeren.

(Foto Oeverkruid: D. Vansteenvoort)

Meer informatie is te vinden op www.evides.nl/werkzaamheden.


Leidingtracé