Belangrijk nieuws voor ruiters: Denk en doe mee!

Datum: 
vrijdag 25 april 2014

Belangrijk nieuws voor ruiters! Denk en doe mee!

In het nieuwe Beleidsplan beheer en inrichting (BBI) van het Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide wat in mei vastgesteld wordt, staat de visie op alle recreatievevoorzieningen in het Grenspark. De Brabantse Wal maakt onderdeel uit van het Grenspark.
Als vervolg op het BBI en de veranderde financiele situatie van Staatsbosbeheer zijn zij op zoek naar goede ideeen en samenwerkingspartners om de ruiterpaden in de toekomst te optimaliseren en te blijven onderhouden.

Deze oproep doet Staatsbosbeheer ook middels informatiepanelen in de Stoppelbergen en het “Bosje van Kanters” (aan de Putseweg,  kruising Pannenhoef / Molenbosstraat/ Middelstraat).

Heeft u een goed idee voor onderhoud en eventueel aanleg van de (ruiter)paden of bent u een mogelijke samenwerkingspartner dan kunt u zich melden bij  p.vanlaerhoven@staatsbosbeheer.nl

Meer informatie kunt u opvragen bij
Peter Vanlaerhoven (06-53249590)
Neem ook eens een kijkje op www.staatsbosbeheer.nl
Of volg de boswachters op twitter (zie qrcode)